Erhverv

Grøn energi

Tænker I på energien? Det gør vi også. Uanset, hvilke udfordringer, I står over for i forbindelse med jeres energikilder, kan vi hjælpe jer med råd og vejledning omkring de mest ideelle løsningsmuligheder. På den måde opnår I den størst mulige energibesparelse og forsyningssikkerhed.

Solvarme
Har I et varmeforsyningsanlæg, er det sjældent en større proces at tilføje det et solvarmeanlæg. Med et optimalt dimensioneret solvarmeanlæg, vil I kunne spare 50-60 procent på energiforbruget til opvarmning af jeres brugsvand.

Varmepumpe
Fællesbetegnelsen ‘varmepumpe’ dækker over jordvarmeanlæg, luft-til-vand-anlæg og luft-til-luft-anlæg. Det nyeste inden for varmepumper er anlæg kombineret med solvarmeanlæg, og denne kombination er fremtidssikret, da den gør jer 100 procent uafhængige af fossile brændstoffer. Varmepumpen er et godt alternativ til pladskrævende jordslanger, og med et minimalt forbrug af strøm udnytter varmepumpen den gratis energi, der altid findes i luften og jorden. For hver kilowatt, som varmepumpen bliver tilført, kommer der mindst tre retur.

I både nybyggeri og eksisterende byggeri kan der spares op til 60 procent på varmeregningen i forhold til opvarmning med oliefyr. Samtidig giver varmepumpen mulighed for en bedre energiklassificering, hvilket kan være et plus ved salg af bygningen. Varmepumpen er en gennemprøvet teknologi, der anbefales af energi- og miljøeksperter.

Biobrændsel
Biobrændsel er en af fremtidens vigtigste energiformer. Stigende oliepriser og øget miljøbevidsthed har sat ekstra fokus på biobrændsel, der har mange fordele. Biobrændsel er for eksempel CO2-neutral, fordi den mængde CO2, der frigives ved afbrænding, er lige så lille, som hvis træet var rådnet ude i naturen. For at udnytte biobrændsel optimalt skal kedelkonstruktion og anlæg være dimensioneret præcist til det aktuelle varmeforbrug. Vi har løsningen, der passer perfekt til opvarmningen af din bolig, uanset, om I vil fyre med træpiller, skovtræ eller flis.

Andre energikilder
Vi arbejder naturligvis også med andre energikilder ud over solvarme og varmepumper. Vi forestår også gerne den almindelige udskiftning af eksisterende gas- eller oliekedler til tilsvarende nyere varmekilder, ligesom vi også kan tilbyde installering af pillefyr.

I er velkomne til at kontakte os og høre nærmere om de forskellige energikilder.

EO-Energifolder-E13-1